Holen Instalasjon

Kvifor me er med:

Sogndal fotball er fylket si største merkevare. Dette er skapt gjennom lokal forankring og langsiktig arbeid. Holen Installasjon AS  deler desse verdiane og ynskjer å vise at me støttar Sogndal Fotball sitt arbeid.

I sponsornettverket finn me fleire verksemder med same interesser. Dette er alle verksemder som har stor betydning for lokalsamfunnet. Holen Installasjon  ynskjer å vere med på dette laget. Me vil gjerne bidra til å og utvikle vår eigen region. Miljøet rundt Sogndal Fotball, og det som elles skjer på  Fosshaugane Campus, spelar ei viktig rolle i dette arbeidet.

Vårt samarbeid med Sogndal fotball går mange tiår attende. Me vonar det vil halde fram i mange år framover.

Om oss:

Holen Installasjon er den leiande elektroentreprenørverksemda i indre Sogn. Me har over 50 tilsette som kvar dag jobbar for å hjelpe våre mange privat- og næringskundar. Me leverer alt frå tradisjonelle elektroinstallasjonar til meir avanserte anlegg som t.d. smarthus, energistyring, ekom og IKT. Holen Installasjon AS har hovudkontor i Sogndal. I tillegg har me serviceleiarar og lokale, dyktige montørar som tek seg av kundar i Gaupne, Leikanger og Vik i Sogn. Me har lange tradisjonar for høg kvalitet og er rett og slett rasande flinke med straum og slikt!